Χορηγοί

Χορηγικό Πρόγραμμα GYM PARK

Στην GYM PARK πιστεύουμε στην άσκηση ως ουσιαστική κοινωνική επένδυση που βελτιώνει την ποιότητα ζωής του ανθρώπου, συμβάλλει στην πρόληψη εκφυλιστικών τάσεων και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων.

Για το λόγο αυτό τα υπαίθρια γυμναστήρια έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να προσφέρουν στο χρήστη τη δυνατότητα άσκησης κάθε μυικής ομάδας με τρόπο απλό και παράλληλα ασφαλή. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ η χρήση τους γίνεται κατανοητή με λεπτομερείς οδηγίες χρήσης σε κάθε όργανο.

Αναμφισβήτητα όμως η άθληση και γενικότερα ο αθλητισμός αποτελούν σήμερα ένα ισχυρό εργαλείο marketing το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε εταιρείες και προϊόντα να ενδυναμώσουν τόσο τη θέση τους στην αγορά όσο και το brand name τους. Κύριος γνώμονας του χορηγικού μας πακέτου είναι η ανάδειξη του κοινωνικού προφίλ της  επιχείρησής μέσω μιας επένδυσης υγιεινής και φιλικής προς το περιβάλλον και την κοινωνία.

Γιατί με τη σύμπραξή όλων μπορούμε να αναβαθμίσουμε, την ποιότητα ζωής των πολιτών και να διαμορφώσουμε ένα νέο πλαίσιο αθλητικής και υγιεινής συνείδησης.

Γιατί να επενδύσετε στη χορηγία υπαίθριου γυμναστηρίου

 • Η χορηγία αντιπροσωπεύει έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους και οικονομικότερους κλάδους διαφήμισης
 • Έρευνες έχουν δείξει ότι οι πιθανότητες να πετύχει η επικοινωνιακή πολιτική μια εταιρείας και να απορροφηθεί το μήνυμα της εταιρείας – χορηγού είναι πολύ υψηλότερες μέσω της χορηγίας σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους προωθητικών ενεργειών όπως η διαφήμιση, οι δημόσιες σχέσεις και η προώθηση πωλήσεων
 • Σας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό και “επικοινωνεί” την εικόνα σας (image advertising) με πιο άμεσο τρόπο

Τα οφέλη της χορηγίας ενός αθλότοπου GYM PARK

 • Προκαλεί τη θετική ανταπόκριση του κοινού και δημιουργεί θετικούς συνειρμούς για την εταιρεία χορηγό
 • Επικοινωνεί τη συσχέτιση της εταιρείας χορηγού με έναν υγιεινό τρόπο ζωής
 • Τονίζει ένα θετικό πράσινο προφίλ
 • Προάγει την κοινωνική προσφορά του χορηγού με τρόπο ουσιαστικό και ασφαλή
 • Ενισχύει την αναγνωρισιμότητα του χορηγού, συνεπώς την προτίμηση των καταναλωτών και την αφοσίωση στα προϊόντα της εταιρείας
 • Η χορηγία αυτή προσφέρει ένα προϊόν με σεβασμό στην υγεία, τον άνθρωπο την κοινωνία
 • Προσφέρει ψυχαγωγία
 • Ο χορηγός προβάλλεται μέσω ενός έργου ο χαρακτήρας του οποίου είναι Μόνιμος και Μαζικός
 • Υιοθετεί ένα καινοτόμο και διαδραστικό τρόπο επικοινωνίας με τους πελάτες

Για περισσότερες πληροφορείς και αναλυτική παρουσίαση των χορηγικών πακέτων της GYM PARK παρακαλώ επικοινωνήστε με το εμπορικό τμήμα της εταιρείας.