Μιας και η χρήση των οργάνων γίνεται χωρίς την παρουσία γυμναστή, παρακαλείσθε να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις οδηγίες και τα μέτρα ασφαλείας για τη διασφάλιση της σωστής χρήσης των μηχανημάτων και την αποφυγή ατυχημάτων.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση των οργάνων γυμναστικής επιτρέπεται σε υγιή άτομα ύψους 1.40 m και άνω και βάρους έως 150 kg.

Σας συστήνουμε να συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε είδος άσκησης.

Η άσκηση απαγορεύεται αυστηρά σε άτομα με καρδιακά προβλήματα, αρτηριακή πίεση,
προβλήματα ισορροπίας.

Αν κατά την διάρκεια της άσκησης αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση , διακόψτε την άσκηση.

Συνιστάται μια μικρή προθέρμανση πριν τη χρήση των οργάνων.

Ανάπαυλα 2-3 λεπτών επιβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της προτεινόμενης διάρκειας
άσκησης κάθε οργάνου.

Σε κάθε περίπτωση ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες χρήσης του κάθε οργάνου. Τα μηχανήματα φέρουν ευκρινείς οδηγίες χρήσεως και πληροφοριών περί των ασκούμενων μυών διαστάσεων 1,10 Χ 27,7 τοποθετημένες στον κεντρικό πόλο στήριξης του οργάνου.

Εάν παρατηρηθεί η οποιαδήποτε φθορά σε όργανο ή στις ταμπέλες οδηγιών παρακαλώ ενημερώστε την εταιρεία μας ή τον αρμόδιο Δήμο, για τα πάρκα που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να αντικατασταθεί άμεσα το φθαρμένο υλικό. Αν παρατηρηθεί κάποιο χαλάρωμα μεταξύ των μερών των οργάνων σταματήστε τη χρήση και επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρεία ή τον αρμόδιο Δήμο.