ΕΛΞΕΩΝ-ΠΙΕΣΕΩΝ ΩΜΩΝ

Όργανο Έλξεων – Πιέσεων Ώμων: Συνδυασμός ασκήσεων που βοηθάει στην ενδυνάμωση των μυών του ώμου και του στήθους καθώς και στη βελτίωση της ευκινησίας αυτών και των αγκώνων.